ατομικές


Unspoken 2017, Αίθουσα Τέχνης Έκφραση-Γιάννα Γραμματοπούλου, Αθήνα (πληροφορίες στο ΙΣΕΤ)
Λίγο πριν 2012, Αίθουσα Τέχνης Έκφραση-Γιάννα Γραμματοπούλου, Αθήνα (πληροφορίες στο ΙΣΕΤ)
Πρόθεσις 2011, Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης (παλαιό Συσσίτιο), του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, Δήμου Ροδίων, Ρόδος (πληροφορίες στο ΙΣΕΤ)
Φυλακή φωτός 2005, Κάστρο Χίου, Χίος (πληροφορίες στο ΙΣΕΤ)
Γόνιμη χώρα 2000, Επίκεντρο – Χώρος Σύγχρονης Τέχνης, Αθήνα (πληροφορίες στο ΙΣΕΤ)
1996, Αίθουσα Τέχνης Α. Τάσσος Εικαστικό Τμήμα ΔΕ.ΠΑ.Κ, Καλαμάτα
Το φύλο 1993, Αίθουσα Τέχνης Μέδουσα + 1, Αθήνα (πληροφορίες στο ΙΣΕΤ)
Σχέδια στο χώρο 1996, Αίθουσα Τέχνης Μέδουσα +1, Αθήνα (πληροφορίες στο ΙΣΕΤ)