βιογραφικό


Annita Argyroiliopoulou

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960. Απέκτησε Bachelor of Arts από το Deree College (1979-1983), ενώ στη συνέχεια σπούδασε ζωγραφική στην Α.Σ.Κ.Τ. στο εργαστήριο του Ν. Κεσσανλή (1984-1989).

Από το 2019 ανήκει στο Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π) της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ).

Έχει πραγματοποιήσει ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα και έχει συμμετάσχει σε δεκάδες εγχώριες και διεθνείς ομαδικές εκθέσεις. Έργα της βρίσκονται σε μουσεία, δημόσιους χώρους και ιδιωτικές συλλογές.

Born in Athens in 1960, she obtained a Bachelor of Arts from Deree College (1979-1983) and then studied painting at the ASFA under N. Kessanlis (1984-1989).

Since 2019, she belongs to the Laboratory Teaching Staff (E.DI.P) of the School of Fine Arts (ASKT).

She has held solo exhibitions in Greece and has participated in dozens of domestic and international group exhibitions. Her works can be found in museums, public spaces and private collections.