βιογραφικό (ελ/en)


Annita Argyroiliopoulou

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960. Απέκτησε Bachelor of Arts από το Deree College (1979-1983), ενώ στη συνέχεια σπούδασε ζωγραφική στην Α.Σ.Κ.Τ. στο εργαστήριο του Ν. Κεσσανλή (1984-1989).

Από το 2019 ανήκει στο Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π) της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ).

Από το 2004 έως το 2018 ήταν καθηγήτρια καλλιτεχνικών μαθημάτων στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Έχει διδάξει σχέδιο, τεχνικές χρωμάτων και κατασκευές σε δημόσιες και ιδιωτικές σχολές, ενώ από το 1993 παραδίδει ιδιαίτερα προπαρασκευαστικά μαθήματα για Foundation Courses σε Σχολές Καλών Τεχνών της Αγγλίας. Ακόμη, από το 1982 έως το 1996 επιμελήθηκε τα σκηνικά και τις κατασκευές για ελληνικές κινηματογραφικές ταινίες.

Στην πρώτη της ατομική έκθεση το 1993, παρουσιάζει τρισδιάστατες κατασκευές από σύρμα και άλλα εύκαμπτα ή ελαφρά υλικά (ψάθα, ύφασμα, πολυεστέρα), με αναφορές στο φυτικό και ζωικό βασίλειο ή σε φανταστικά βιόμορφα όντα, που δημιουργούσαν ένα υποβλητικό περιβάλλον. Η τονισμένη σχεδιαστική δομή που διέπει τις συνθέσεις, συνυπάρχει με τις αβαρείς και σχεδόν άυλες φόρμες, που παραπέμπουν σε εσωτερικές αναζητήσεις.

Στη Γόνιμη Χώρα (2000) δείχνει μια τάση διερεύνησης, σε υπαρξιακή βάση, των ερωτημάτων που αφορούν την γυναικεία φύση και τη γονιμότητα.

Στην Φυλακή Φωτός (2005) λιτά έργα από γυαλί πραγματεύονται θεμελιώδη ερωτήματα της ανθρώπινης υπόστασης, όπως η ζωή, το φως, το σκοτάδι και ο θάνατος.

To 2011 δημιουργεί ένα εικαστικό περιβάλλον με τον τίτλο Πρόθεσις, ειδικά σχεδιασμένο για το χώρο του παλαιού συσσιτίου στη Ρόδο.

Στην έκθεση Λίγο πριν (2012) επικεντρώνεται στην ανθρώπινη μορφή, ιδίως σε φιγούρες παιδιών, στο μεταίχμιο ανάμεσα στη φυσική και την μεταφυσική παρουσία, ενώ πέντε χρόνια αργότερα, στον ίδιο χώρο, παρουσιάζει το Unspoken (2017)μια σειρά σχεδίων μεγάλων διαστάσεων σε plexiglas, όπου απεικονίζονται άγρια ζώα που κοιτούν το θεατή με έντονο βλέμμα. Το έργο της συνολικά χαρακτηρίζεται από την ακρίβεια του σχεδίου, την εύστοχη επιλογή των υλικών και τις συχνές αναφορές σε αρχετυπικά σύμβολα ή σε θεμελιώδη ερωτήματα γύρω από την ανθρώπινη φύση.

Έχει πραγματοποιήσει ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα, ενώ έχει συμμετάσχει σε δεκάδες εγχώριες και διεθνείς ομαδικές εκθέσεις:

5η Biennale Νέων Καλλιτεχνών των Ευρωπαϊκών Χωρών της Μεσογείου 1990 (La Vieille-Charité, Μασσαλία 1990)
Flexible I Pan-European Art (Wilmslow, Ην. Βασίλειο & Wroclaw, Πολωνία 1994)
9th International Triennale of Tapestry (Lodz, 1998),
Τόποι. Μια έκθεση, μια προσέγγιση, ένα μουσείο, μια ιστορία (Μουσείο Μπενάκη, 2007)
Η Μνήμη της Επανάστασης – Σύγχρονοι Έλληνες εικαστικοί (Α.Σ.Κ.Τ. 2018) κ.α.

Έργα της βρίσκονται σε μουσεία, δημόσιους χώρους και ιδιωτικές συλλογές. Είναι μέλος της εικαστικής ομάδας “Horror VACUI”.

Born in Athens in 1960, she obtained a Bachelor of Arts from Deree College (1979-1983) and then studied painting at the ASFA under N. Kessanlis (1984-1989).

Since 2019, she belongs to the Laboratory Teaching Staff (E.DI.P) of the School of Fine Arts (ASKT).

From 2004 to 2018 she was a teacher of art courses in Secondary Education. She has taught drawing, colouring techniques and constructions at public and private schools, and since 1993 she provides private preparatory tuition for the Foundation Courses of British art schools. Also, from 1982 to 1996 she designed and constructed sets for Greek films.

In her first solo exhibition (1993) she presents 3D constructions of wire and other flexible or lightweight materials (wickerwork, fabric, polyester) with references to the plant and animal kingdom or to biomorphic beings, creating an eerie setting. The pronounced structure of the compositions are combined with the weightless, almost ethereal forms that allude to inner quests.

In Fertile Land (2000) she shows a tendency for an existential quest around the female nature and fertility.

In Prison of Light (2005), austere glass works explore such fundamental matters of human existence as life, light, darkness and death.

In 2011 she creates Prothesis, an environment specifically designed for the old food kitchen of Rhodes.

In the exhibition Shortly before (2012) she focuses on the human figure, mainly children, at the threshold between physical and metaphysical presence; five years later, the same venue hosts Unspoken (2017) a series of large-scale drawings on Plexiglas in which wild animals are staring intensely at the viewer. Overall, her art is characterized by precise drawing, suitably selected materials and the frequent references to archetypal symbols or to the fundamental questions around human nature.

She has had solo exhibitions in Greece and participated in dozens of local and international group exhibitions:

5th Biennale of Young Artists from Mediterranean Europe 1990 (La Vieille-Charité, Marseilles 1990)
Flexible Pan-European Art (Wilmslow, UK & Wroclaw, Poland, 1994), 9th International Triennale of Tapestry (Lodz, 1998)
PLACES. An exhibition, an approach, a museum, a history (Benaki Museum, 2007), Memory of the Revolution; Contemporary Greek Artists (ASFA 2018), etc.

Her works can be found in museums, public spaces and private collections. She is a member of the “Horror VACUI” art group.