Λίγο πριν (2012)


2012, Αίθουσα Τέχνης Έκφραση – Γιάννα Γραμματοπούλου, Αθήνα